Elżbieta Bakaj Radca Prawny

Kancelaria Radcy ​Prawneg​o

 

UMOWY I ODSZKODOWANIA 

analiza i projekty umów, np. sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny roszczenia z tytułu rękojmi, gwarancji doradztwo i sądowe dochodzenie odszkodowań z umów ubezpieczenia, czynów niedozwolonych, nienależytego wykonania umów, np. robót budowlanych

 

SPADKI

doradztwo w sprawach majątkowych na wypadek śmierci sprawy sądowe dotyczące dziedziczenia, zachowku.   

 

NIERUCHOMOŚCI

audyt prawny nieruchomości porządkowanie stanu prawnego nieruchomości, wpisy do księgi wieczystej doradztwo przy zawieraniu umów z deweloperami zniesienie współwłasności zasiedzenie umowy dożywocia KREDYTY FRANKOWE

sprawy o stwierdzenie nieważności umów kredytu.PRACA 

roszczenia ze stosunku pracy:  odszkodowania, wynagrodzenie, nadgodziny, mobbing, ekwiwalent za urlop odwołania od wypowiedzeń umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika lub pracodawcy ustalenie istnienia stosunku pracyROZWODY Z PODZIAŁEM MAJĄTKU 

orzekanie o wyłącznej winie małżonka reprezentacja w sądzie lub w toku negocjacji o podział majątku

 
DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 

doradztwo w zakresie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, zakazu konkurencji, doradztwo i prewencja w zakresie odpowiedzialności osobistej kadry zarządzającej